Toimintaan vaikuttavat trendit

Hanselin toimintaan vaikuttavat trendit määriteltiin vastuullisuusryhmän toimesta vuoden 2013 aikana. Määrittelytyössä käsiteltiin globaalit megatrendit, joista tunnistettiin erityisesti Hanselin toimintaan vaikuttavat trendit.

Hanselin toiminnan kannalta olennaiset megatrendit liittyvät maailmantalouden kehittymiseen, kestävään kulutukseen ja kuluttajan aseman muuttumiseen. Viimeksi mainitulla trendillä tarkoitetaan ennen kaikkea kuluttajan roolin vahvistumista, jolloin yritysten on pystyttävä tarjoamaan asiakkaille helppokäyttöisiä ja hyvin toimivia ratkaisuja. Toimintaan vaikuttavat lisäksi erilaiset teknologialähtöiset trendit.

Megatrendien tunnistamisen jälkeen määriteltiin trendit, jotka vaikuttavat Hanselin toimintaan käytännön tasolla.

Megatrendit