Strategia ja visio

Hanselin visio on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Yhtiön strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa. Hansel haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä tarjontaa kilpailutuskonsultoinnissa ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailuttamisvälineet. Lisäksi strategiakaudella panostetaan asiakas- ja toimittajayhteistyöhän ja sopimusvalvontaan sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Hanselin visio 2017: Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori

 

 

Vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu laajasti Hanselin strategiassa. Hansel edistää vastuullisuutta erityisesti puitejärjestelyiden kautta asettamalla kilpailutuksiin erilaisia vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Vastuullisuusnäkökohdat Hanselin oman toiminnan osalta liittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, hyvään taloudenhoitoon, tehokkaaseen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhyvinvoinnin varmistamiseen sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittämiseen.