Eettiset ohjeet ja arvot

Hanselissa on vuodesta 2005 alkaen ollut voimassa yhtiön hallituksen hyväksymä eettinen ohjeistus. Eettiset ohjeet käydään läpi yhtiön perehdyttämisohjelmassa, johon kaikki uudet työntekijät osallistuvat. Ohjeet löytyvät yhtiön intranet-sivuilta ja eettisiä toimintatapoja korostetaan säännöllisesti myös henkilöstötilaisuuksissa.

Eettisten ohjeiden tavoitteena on varmistaa kaikkien toimittajien tasapuolinen kohtelu. Ohjeet sisältävät määräykset muun muassa tilaisuuksiin osallistumisesta, lahjojen antamisesta ja vastaanottamisesta. Hanselissa on käytössä lahjalista, johon kirjataan tiedot kaikista vastaanotetuista lahjoista, joiden arvo on yli 15 euroa. Hanselin omissa vieraanvaraisuuden osoituksissa ja henkilökohtaisissa muistamisissa noudatetaan virkamiesetiikkaa.

Kilpailutusten aikana Hanselin työntekijät eivät pääsääntöisesti osallistu kilpailuun osallistuvien yritysten järjestämiin tilaisuuksiin.

Joulumuistamisten sijaan Hansel antaa vuosittain 850 euron lahjoituksen Lasten ja nuorten sairaalalle. Hansel ei tee muita lahjoituksia.

Hanselin arvot