Sidosryhmät

Hanselin tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, toimittajat, omistaja ja työntekijät. Yhtiöllä on myös lukuisa määrä muita sidosryhmiä, kuten esimerkiksi hankintalainsäädännöstä vastaava lainsäätäjä, kansalaisjärjestöt, toimialajärjestöt ja tiedotusvälineet.

Vuoden 2013 alussa yhtiössä päivitettiin sidosryhmäanalyysi, jossa käytiin läpi kaikki oleelliset sidosryhmät ja luokiteltiin ne sekä arvioitiin näiden vuorovaikutussuhde sekä odotukset Hanselia kohtaan.