Avoimuus ja sidosryhmäviestintä

Hanselin viestinnän periaatteet ovat avoimuus, johdonmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Hanselin viestintästrategian päivitystyö aloitettiin vuoden 2013 lopulla. Viestintästrategian päivittämisessä huomioidaan yhtiön strategiassa linjatut vastuullisuuden periaatteet.

Johdonmukaisen viestinnän tavoitteena on muun muassa ylläpitää yrityskuvaa, jossa korostetaan monipuolista asiantuntijuutta. Tavoitteena on myös pitää yhtiön työnantajakuva houkuttelevana ja mielenkiintoisena.

Perinteisten viestintäkanavien lisäksi Hansel hyödyntää sosiaalisen median työkaluja. Facebookin ja Twitterin avulla Hansel välittää tietoa omasta toiminnasta ja saa reaaliaikaista palautetta asiakkailta, toimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.