Vastuullisuusnäkökohdat

Hanselin tavoitteena on toimia vastuullisten hankintojen edelläkävijänä. Vastuullisuuden ja vastuullisten hankintojen merkitystä korostetaan muun muassa valtioneuvoston julkaisemissa periaatepäätöksissä ja valtion julkaisemassa hankintastrategiassa.

Puitesopimukset ovat tehokas keino edistää valtion päätösten jalkauttamista hankintoihin. Yhteishankintojen volyymi on merkittävä - vuoden 2013 aikana valtio hankki tuotteita ja palveluja puitejärjestelyjen kautta noin 695 miljoonalla eurolla. Suuren hankintavolyymin ansiosta Hansel voi olla synnyttämässä uudenlaisia palveluita ja ohjaamassa tuotteiden kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan. Huomioimalla vastuullisuusnäkökohdat puitejärjestelyissä ja asettamalla esimerkiksi ympäristökriteereitä hankinnan kohteelle voi Hansel vaikuttaa markkinoiden tarjontaan.

Hanselin kilpailutukset toteutetaan julkisten hankintojen lainsäädännön edellyttämällä tavalla avoimesti ja tasapuolisesti. Vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan kilpailutuksen suunnitteluvaiheessa, kilpailutuksessa ja sopimuskaudella.

Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen hankintaprosessissa