Henkilöstötilastot

Yhtiö on solminut 12 uutta työsuhdetta vuoden 2013 aikana. Seitsemän henkilöä rekrytoitiin määräaikaisiin työsuhteisiin, viisi vakituisiin työsuhteisiin. Määräaikaisten työsuhteiden perusteena on pääosin vakituisten henkilöiden perhevapaat, lisäksi Hanselissa työskentelee kesäisin ja kiirehuippuina opiskelijoita tuntityöntekijöinä.

Henkilömäärä

  2013 2012 2011 2010 2009
Henkilömäärä tilikauden lopussa (HTV) 73 71 66 57 57
Henkilömäärä keskimäärin tilikauden aikana (HTV) 71 69 63 58 57
Voimassa olevia työsuhteita yhteensä 31.12. 79 78 77 69 67
Voimassa olevista työsuhteista vakituisia 31.12. 77 73 69 64 60
Voimassa olevista työsuhteista määräaikaisia 31.12. 2 5 8 5 7
Kokoaikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 1 2 4 2 3
Osa-aikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 1 3 4 3 4
Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12. 78 75 73 66 63
Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin 4 5 7 8 6
Vakituiset työsuhteet 31.12., % 97,5 93,6 89,6 92,8 89,6
Määräaikaiset työsuhteet 31.12., % 2,5 6,4 10,4 7,2 10,4

Hanselissa on lain vaatima tasa-arvosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tasa-arvon varmistamiseksi ja syrjinnän estämiseksi. Yhtiössä seurataan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä palkkojen kehittymistä ja palkkaeroja.

Sukupuolijakauma

 

Katso aiemmat vuodet >

 

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

  2013 2012 2011 2010 2009
Työvuosia          
40 tai yli 5 3 3 2 2
30-39 4 6 6 5 5
20-29 0 0 0 2 3
10-19 6 1 1 1 0
4-9 33 33 34 23 22
1-3 24 23 18 25 22
alle vuosi 6 9 11 8 9
Henkilömäärä yhteensä 78 75 73 66 63

Ikäjakauma

 

 

 

Työntekijöiden keski-ikä vuonna 2013 oli 43.

Katso aiemmat vuodet >

 

 

 

Henkilöstön vaihtuvuus

  2013 2012 2011 2010 2009
Uusia työsuhteita 12 12 14 9 11
joista määräaikaiseen työsuhteeseen 7 3 5 2 3
Päättyneitä työsuhteita 11 10 6 5 5
joista eläkkeelle siirtyneitä 0 0 0 1 1
Määräaikainen työsuhde päättyi 8 3 2 1 1
Irtisanoutuneiden määrä 3 7 4 3 3
Keskimääräinen vaihtuvuus, % 14,6 14,1 13,0 10,1 11,9
Lähtövaihtuvuus, % 13,9 12,8 7,8 7,2 7,5
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % 3,8 9,0 5,2 4,3 4,5

Kaikkien irtisanoutuneiden henkilöiden kanssa käydään lähtöhaastattelu, jonka tavoitteena on saada palautetta työyhteisön toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Palaute käsitellään johtoryhmässä. Hanselin työntekijöistä ei ole irtisanottu ketään vuosina 2008 – 2013.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

  2013 2012 2011 2010 2009
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 5 7 1 2 2
Työaikana sattuneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 2 1  - - -
Kuolemantapaukset  -  -  - - -
Sairauspoissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 6,6 9,3 8,1 7,8 6,3
Sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 5,4 8,3 7,4 7,1 5,2
Lyhyet (1-3 pv) sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 2,3 2,6 2,6 2,1 2,1
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoja), HTV 1,6 2,4 2,0 1,8 1,3
Sairauspoissaoloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidot) 2,8 3,9 3,4 3,3 2,7
Sairauspoissaoloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoja) 2,3 3,5 3,1 3,0 2,2
Terveydenhoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 596 669 486 433 454
Henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 514 579 674 504 339