Avainluvut

Yhteishankinnat toimialoittain

Tuhatta euroa   2013 2012 2011 2010 2009 Muutos 12/13
Hankintasektori Toimiala            
Tietohallinnon hankinnat Tietoliikennehankinnat 32 299 30 491 25 413 23 017 19 250 6 %
  IT-laitehankinnat 79 585 83 705 81 480 84 171 93 122 -5 %
  Ohjelmistohankinnat 27 834 27 410 22 452 23 870 21 572 2 %
  IT-palveluhankinnat 31 935 26 321 29 379 34 899 36 975 21 %
  Yhteensä 171 653 167 927 158 724 165 956 170 918 2 %
Hallinnon palveluhankinnat Talouden hallinta 51 356 40 141 31 463 35 702 43 795 28 %
  Organisaation ja henkilöstön kehittäminen 86 605 83 893 76 264 68 979 52 605 3 %
  Matkustuksen ja kokousten hallinta 78 784 73 505 72 799 71 811 73 342 7 %
  Yhteensä 216 745 197 538 180 525 176 492 169 743 10 %
Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat 50 080 49 394 42 367 44 001 46 622 1 %
  Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat 56 786 52 596 57 083 48 977 38 905 8 %
  Toimistohankinnat 64 828 66 183 63 286 52 249 60 047 -2 %
  Energiahankinnat 134 898 153 338 173 572 65 669 47 959 -12 %
  Yhteensä 306 592 321 511 336 308 210 896 193 533 -5 %
Yhteensä   694 990 686 976 675 558 553 345 534 194 1 %

Yhteishankintojen kehitys

Tuhatta euroa

 

Puitejärjestelyt top 15

Tuhatta euroa 2013 2012 Osuus Kasvu
Sähkö 90 879 103 733 13 % -12 %
Työterveyshuollon palvelut 65 923 63 909 9 % 3 %
Tietokoneet ja oheislaitteet 47 982 45 852 7 % 5 %
Polttoainehankinnat 36 292 39 034 5 % -7 %
Reittilennot 32 958 31 595 5 % 4 %
Laitteiden leasingpalvelut 31 797 25 749 5 % 23 %
Tekninen IT-konsultointi 31 682 26 321 5 % 20 %
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 28 814 27 114 4 % 6 %
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut 25 723 24 501 4 % 5 %
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 23 960 20 334 3 % 18 %
Toimistokalusteet 22 825 24 125 3 % -5 %
Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 22 740 22 378 3 % 2 %
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 17 917 17 017 3 % 5 %
Puheratkaisut 17 662 16 582 3 % 7 %
Junamatkustuspalvelut 12 693 10 751 2 % 18 %
Muut yhteensä 185 142 187 982 27 % -2 %
Yhteensä 694 990 686 976 100 % 1 %

Yhteishankinnat hallinnonaloittain

Tuhatta euroa 2013 2012 Osuus Kasvu
Puolustusministeriön hallinnonala 107 803 109 650 16 % -2 %
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 98 160 101 561 14 % -3 %
Valtiovarainministeriön hallinnonala 89 356 80 528 13 % 11 %
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 84 609 76 259 12 % 11 %
Sisäministeriön hallinnonala 69 324 74 033 10 % -6 %
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 56 654 53 649 8 % 6 %
Oikeusministeriön hallinnonala 45 014 41 171 6 % 9 %
Valtioneuvosto 42 274 46 899 6 % -10 %
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 39 874 39 689 6 % 0 %
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 27 915 26 393 4 % 6 %
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 13 652 10 665 2 % 28 %
Eduskunta 12 080 11 821 2 % 2 %
Ympäristöministeriön hallinnonala 4 727 6 613 1 % -29 %
Euroopan unionin erillisvirastot 1 706 2 534 0 % -33 %
Tasavallan presidentin kanslia 1 404 1 871 0 % -25 %
Hallinnonaloille kohdistamaton 436 3 639 0 % -88 %
Yhteensä 694 990 686 976 100 % 1 %

Kulujen kehitys

Tuhatta euroa