Tuloslaskelma

  1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto 8 678 709,08 8 467 814,11
Liiketoiminnan muut tuotot 1 602,00 44 811,86
Henkilöstökulut -5 948 775,63 -5 414 008,05
Poistot ja arvonalentumiset -51 697,76 -50 587,49
Liiketoiminnan muut kulut -2 507 165,94 -2 458 630,12
Liikevoitto (-tappio) 172 671,75 589 400,31
Rahoitustuotot ja -kulut 86 881,48 208 187,84
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 259 553,23 797 588,15
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 259 553,23 797 588,15
Tuloverot -64 138,76 -195 639,83
Tilikauden voitto (tappio) 195 414,47 601 948,32