Hansel lyhyesti

Hansel on Suomen valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä valtion hankintayksiköille. Puitejärjestelyjen lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen kilpailutuskonsultointia.

Yhtiön tavoite on aikaansaada valtiolle säästöjä keskitetyn hankintatoimen myötä. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt. Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Hanselin toiminnan tarkoitus on tehdä monimutkaisesta yksinkertaista. Hankintoja keskittämällä mahdollistetaan merkittävien säästöjen aikaansaamisen lisäksi kestävän kehityksen asioiden huomioiminen aikaisempaa tehokkaammin.

Hansel tarjoaa asiakkailleen turvallisuutta ja helppoutta. Vuosien kokemus vaativista kilpailutuksista on kartuttanut Hanselin asiantuntijoille vankkaa osaamista vastuullisten hankintojen tekemisestä. Valtion hankintojen suuret volyymit kiinnostavat yrityksiä ja tätä kautta Hanselilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kilpailutuksiin osallistuvien tarjoajien toimintatapoihin. Vaatimalla kestäviä käytäntöjä Hansel haastaa toimittajat tiukentamaan omia periaatteitaan ja kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi.

Toimintansa tuloksia Hansel esittelee vuosittaisessa vastuullisuusraportissa. Edellinen vastuullisuusraportti julkaistiin 9.4.2013. Raportoinnin perustana toimii olennaisuusmatriisi, jossa on huomioitu G4 raportointiperiaatteet. Hanselin vastuullisuuden teemat on arvotettu matriisissa sidosryhmien ja yhtiön toiminnan näkökulmasta ja jonka perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan tärkeimmiksi todettuihin vastuullisuusaiheisiin.