Organisaation rakenne

Yhtiön puitejärjestelyistä vastaava Puitejärjestelyhallinta –osasto on jaettu kolmeen hankintasektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja kilpailuttamiskonsultteja.

Hanselin organisaatio

Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta –osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinointiviestinnästä ja asiakaspalvelusta. Lakiasiat ja kilpailutus –osasto vastaa kilpailuttamisprosesseista sekä puitejärjestelyjen juridisesta ja sopimusteknisestä oikeellisuudesta sekä tarjoaa asiakkaille kilpailutuskonsultointia. Yhtiössä toimii myös kevennettyjen kilpailutusten tukiryhmä, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita kevennettyjen kilpailutusten läpiviemisessä.

Talous ja hallinto –osasto koostuu taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista. Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, HR resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tietohallinto.