Asiakastyytyväisyys

Hansel seuraa säännöllisesti asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittymistä. Puolentoista vuoden välein tehtävien kyselytutkimusten avulla kerätään palautetta asiakkailta ja toimittajilta yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Viimeisimmän tyytyväisyystutkimuksen tiedot kerättiin tammikuussa 2014 internet-pohjaisen kyselyn kautta. Tyytyväisyystutkimuksen tulokset käydään läpi yhtiön johtoryhmässä ja tuloksia hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa yhdessä henkilöstön kanssa.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen mukaan Hansel on onnistunut kehittämään toimintaansa myönteisellä tavalla. Hanselin asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 3,84 asteikolla 1-5. Asiakkaat antoivat kiitosta Hanselin asiantuntijoiden ammattitaidolle erityisesti koskien kilpailutusta ja hankintalakia. Lisäksi palveluasenne ja tavoitettavuus sekä yhtiön viestintä saivat kyselyssä korkeat arvosanat. Kehityskohteiksi joihin Hansel pystyy toiminnallaan vaikuttamaan, asiakkaat nimesivät hankinnan kohteen ja asiakkaan tarpeiden tuntemuksen.

Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 502 asiakasta ja vastauksia saatiin jokaiselta hallinnonalalta. Eniten vastauksia saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilta.

Sopimustoimittajien tyytyväisyyttä tutkitaan erillisessä tutkimuksessa kevään 2014 aikana.