Vastuullisuus Hanselin omassa toiminnassa

Hanselin oman toiminnan aiheuttamat ympäristökuormitukset ovat liiketoiminnan luonteesta johtuen vähäisiä. Pääosa toiminnan ympäristövaikutuksista syntyvät matkustuksesta, toimitilojen energiankulutuksesta ja toimistolaitteiden hankinnasta.

Hansel on vuodesta 2009 alkaen ollut WWF:n Green Office -toimisto ja huomioi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sisäisessä toiminnassaan.

Yhtiössä seurataan tunnuslukuja sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen sekä laite- ja kalustehankintojen osalta. Laskennassa on käytetty apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

  2013 2012 2011 2010 2009
Suorat vaikutukset, Hanselin oma toiminta CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg
Paperin kulutus 0,75 0,78 0,97 1,03 0,88
Tieliikenne polttoaineen kulutuksen mukaan* 42,43 46,93 35,04 45,60 41,68
Yhtiön maksamia kilometrikorvauksia vastaavat päästöt 0,32 0,52 0,36 0,56 0,42
Muu liikenne (taksiliikenne) 0,98 1,21 1,08 3,18 3,58
Lentoliikenne henkilökilometrien mukaan 24,12 42,41 33,12 35,05 22,65
Laivaliikenne henkilökilometrien mukaan 3,41 0,00 1,03 0,46 0,08
Junaliikenne 0,10 0,11 0,23 0,00 0,00
Sähkön kulutus** 12,97 11,19 9,88    
Suorat vaikutukset yhteensä 85,08 103,15 81,71 85,88 69,29
           
Toimistolaitteiden hankinnasta syntyvät päästöt***          
Matkapuhelimet 0,70 0,56 0,72 0,46  
Kannettavat tietokoneet 0,17 0,86 1,54 9,75  
Pöytäkoneet 0,00 0,00 0,00 4,70  
LCD-näytöt 0,23 1,14 1,59 14,53  
Monitoimilaitteet 0,00 0,00 1,89 0,41  
Kalusteet 0,42 0,89 4,78 0,00  
Toimistolaitteiden ja kalusteiden hankinnasta syntyneet päästöt yhteensä 1,52 3,45 10,52 29,85  
           
Yhteensä 86,60 106,60 92,23 115,73 69,29
*) Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.      
**) Vuoden 2011 alusta alkaen sähkön hankinnasta vähintään 30 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti      
***) Toimistolaitteiden hankinnasta syntyviä päästöjä on seurattu vuodesta 2010 alkaen. Päästöt on laskettu laitteiden koko elinkaaren aikaisen kulutuksen perusteella.      

Hanselin työntekijöille on järjestetty ympäristöasioihin liittyvää koulutusta ja intranet-sivustolla julkaistaan säännöllisin väliajoin ympäristövinkkejä eri aihepiireistä. Yhtiössä käytetään videoneuvottelutekniikkaa, jonka avulla pyritään osittain korvaamaan matkustamista. Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään julkista liikennettä tarjoamalla YTV:n työmatkaseteleitä. Työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 160 g/km.

Hansel käyttää omissa hankinnoissaan kilpailuttamiaan puitejärjestelyjä aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Yhtiön oma markkinointimateriaali on pääosin sähköisessä muodossa.

Green Office -projektin myötä on toimiston pienhankinnoissa siirrytty ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin. Hanselin toimistossa on muun muassa järjestetty jätteiden lajittelu kattavasti Green Office ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2013 Hanselin käyttämän sähkön osuus ylitti valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetetun tavoitteen uusiutuvien energialähteiden osalta.