Vastuullisuusraportin rakenne

Vastuullisuusraportissa esitetään vuoteen 2013 liittyvät tiedot. Raportissa esitellään yhtiön rakenne ja toimintaan liittyvät perustiedot sekä tarkastelujakson aikaiset tärkeimmät saavutukset vastuullisuuden osalta.

Hanselia koskevaa vastuullisuuden kokonaiskuvaa hahmotetaan esittelemällä vastuullisuuteen liittyviä megatrendejä, yhtiön strategiaa, sidosryhmäyhteistyötä ja vastuullisuuden olennaisuusmatriisia. Osiossa kuvataan myös yhtiön hallintokäytäntöjä ja riskianalyysi.

Hanselin toimintaan liittyvää vastuullisuutta lähestytään raportissa kahden kokonaisuuden kautta. Ensimmäinen kokonaisuus keskittyy yhtiön sopimustoimittajia ja asiakkaita koskevaan vastuullisuustyöhön, toisessa osiossa esitellään Hanselin omaan toimintaan liittyvät vastuullisuusnäkökohdat. Kaikki Hanselin ympäristötunnuksen saaneet puitejärjestelyt esitellään erillisessä taulukossa.

Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn, vuonna 2013 päivitettyyn Global Reporting Initiative GRI 4-ohjeistoon (Core). GRI -ohjeiston mukaisesti raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä tiedot löytyvät. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Hanselin vastuullisuusraportti julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Raportti on luettavissa osoitteessa www.hansel.fi. Vastuullisuusraportti julkaistaan ensimmäistä kertaa vain verkkomuodossa ja se on varmennettu tilintarkastusyhteisö KPMG:n toimesta.