Hanselin hallitus, kuvassa vasemmalta Selena Savo, Marja-Leena Rinkineva, Panu Kilpinen, Timo Laitinen ja Tiina Lukkari

Hallintoelinten kokoonpano

Hanselin hallituksen valitsee yhtiökokous. Hanselin hallituksen puheenjohtajana toimii Valtionkonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä. Hallituksessa on kolme naista ja kaksi miestä. Hanselin päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

Hallitus seuraa vastuullisuuden johtamista osana yhtiön strategista johtamista. Hallitus käsittelee vastuullisuusraportin luonnoksen ja kommentoi sitä. Hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yhteiskuntavastuuseen perehtyviä jäseniä, eikä hallituksen palkkioita ole sidottu yhteiskuntavastuutyön tuloksiin.

Hanselin johtoryhmän nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on toimitusjohtaja mukaan lukien viisi henkilöä, kaksi miestä ja kolme naista.